Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Matilainen ja Leena Suhonen.