Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 3.9.2020

MliDno-2020-427

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat.

  1. Pelastuslaitoksen talouden seuranta 1-7/2020
  2. Hankintapäätös Sansia
  3. Ohje pelastuslaitoksille SMDno-2020-628
  4. Saatekirje SM2020357
  5. Tietopyyntö ISAVI/4638/2020

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.