Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

MliDno-2020-1733

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Valtioneuvosto päätti 25. kesäkuuta pelastustoimen aluejaon muutoksista. Muutokset tehtiin, jotta pelastustoimen aluejako vastaisi muuttunutta maakuntajakoa. Pelastustoimen aluejaon tavoitteena on noudattaa maakuntajakoa, minkä vuoksi on tehty seuraavat muutokset:

Heinäveden kunta siirtyy Etelä-Savon pelastustoimen alueesta Pohjois-Karjalan pelastustoimen alueeseen.

Joroisten kunta siirtyy Etelä-Savon pelastustoimen alueesta Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen.

Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Uusi sopimus tulee saattaa voimaan viimeistään uuden aluejaon tullessa voimaan. Määräaika sopimuksen muuttamiselle on 31 lokakuuta 2020.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Etelä-Savon pelastustoimen alueen muodostavat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava.

Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistyösopimukseen tehdään muutos siten, että Pieksämäen alueen (paloasemaryhmän) muodostaa jatkossa Pieksämäen kaupunki. Sopimuksen sisältö ei ole muuttunut, mutta siihen on tehty teknisiä muutoksia ja poistettu tarpeettomia sopimusmääräyksiä. Sopimuksesta on poistettu esimerkiksi vuoden 2004 perustamisvaiheessa olleita henkilöstö siirtymiseen ja kustannusjakoon liittyviä kohtia. Mahdollinen sopimusriita käsitellään jatkossa hallintoriitana hallinto-oikeudessa. 

Etelä-Savon pelastuslaitos toimii tämän hetkisen käsityksen mukaan vuoden 2022 loppuun saakaa, kun pelastustoimen tehtävät siirtyvät perustettavalle Sote-maakunnalle. Heinäveden ja Joroisten kunnat siirtyvät joka tapauksessa vuoden 2021 vaiheessa pois Etelä-Savon maakunnasta ja sen vuoksi yhteistoimintasopimuksen päivittäminen on tehtävä Etelä-Savossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää lähettää Etelä-Savon pelastustoimen alueeseen kuuluville kunnille hyväksyttäväksi uuden sopimuksen pelastustoimen järjestämisestä. Sopimusta muutetaan siten, että Pieksämäen paloasemaryhmän muodostaa jatkossa Pieksämäen kaupungin alueella toimivat paloasemat. Lisäksi sopimukseen on tehty teknisiä tarkennuksia ja otettu pois tarpeettomia sopimusmääräyksiä, jotka ovat liittyneet alueellisen järjestelmän käynnistymiseen vuonna 2004.

Päätös

Hyväksyttiin.