Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Lunkka ja Leena Suhonen.


Käsitellyt asiat