Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 4 Irtaimen omaisuuden myynti / Etelä-Savon pelastuslaitos

MliDno-2021-914

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos myy käytöstä poistuvaa tai tarpeettomaksi tullutta irtainta omaisuutta vuoden aikana sopivin väliajoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan päättämään vuonna 2021 käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden myynnistä.