Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.6.2021

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus