Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Matilainen ja Leena Suhonen.