Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 17.12.2020

MliDno-2020-427

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 

  1. Yhteistoimintasopimus ESSOTE / ESPL 4.12.2020
  2. Sansia Oy:n kilpailutus sammutus-, säiliö- ja sammutus-säiliöautojen korityöstä.
  3. Palosuojelurahaston kirje 28.10.2020 SMDno-2020-2171 erityisavustuksista rakennushankkeisiin vudelle 2021.
  4. Öljysuojarahaston tiedote 9.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.