Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2021

MliDno-2020-2481

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä- Savon pelastuslaitoksessa onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä on käytössä riskiperusteinen valvonta. Pelastuslaitoksen on laadittava pelastuslain (379/2011) 79 § mukainen valvontasuunnitelma valvontatehtävien toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä. Valvontasuunnitelmassa määritetään säännöllisen valvonnan välit ja muut valvontatehtävän toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Valvontasuunnitelman laatimisessa on huomioitu Etelä- Savon pelastuslaitoksen riskianalyysi ja palvelutasopäätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä- Savon pelastuslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen aikana tehdyillä kirjoitusvirhekorjauksilla ja asiatarkennuksilla.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.