Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma 2021

MliDno-2020-2482

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan 15.10.2020/26 § hyväksynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2021. Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut talousarvion 7.12.2020/112 §. Vuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen 2021–2023 hyväksymisen yhteydessä. Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa hallintokunnan talousarvion käyttösuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021. Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyy maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien -, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.