Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 16.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Puustinen ja Jaakko Heinonen.