Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 16.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Lautakunnan puheenjohtaja totesi kokoukseen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.