Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 16.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Etelä-Savon pelastuslaitoksen määräraha sammutusauton korityöhön

MliDno-2019-244

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitokselle on 5.2.2018 päätetty hankkia IS-Hankinta Oy:n kilpailuttaman ja siitä laaditun raskaankaluston hankintasopimuksen (2017-18+1) mukaisesti sammutusauton alustan Scania Suomi Oy:ltä hintaan 120 190,84 € (alv 0%) ja sammutusauton korityö on päätetty hankkia Saurus Oy:ltä hintaan 176 113,53 € (alv 0%). Valmis sammutusauto sijoitetaan Pieksämäelle ja sen hankintaan on saatu palosuojelurahaston avustusta 64 000 euroa.

Hanke oli suunniteltu siten, että se olisi saatu toteutettua vuoden 2018 aikana, mutta sammutusauton hanke on viivästynyt ja se on valmistunut huhtikuussa 2019. Viivästyminen johtui sammutusauton alustatoimittajan kuorma-autojen mallisarjan vaihtoon liittyvistä viivästyksistä ja Scania Suomi Oy pystyi toimittamaan kuorma-auton alustan vasta syksyllä 2018. Tämä puolestaan aiheutti sen, että sammutusauton korityön tekijä Saurus Oy ei pystynyt rakentamaan sammutusautoa vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 käyttöomaisuuden määräraha 176 113,53 € (alv 0%) jäi korityön osalta käyttämättä.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että Mikkelin kaupunki liittyy KL- Kuntahankkinat Oy:n puitesopimukseen ja ryhtyy tarvittaessa käyttämään irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitusta sekä siihen liittyviä palveluja Etelä- Savon pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen osalta. Etelä-Savon pelastuslaitokselle ei ole varattu määrärahaa irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan vuodelle 2019, koska hankinnat toteutetaan hyödyntäen KL-Kuntahankintojen puitesopimusta leasingrahoituksella.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen vuonna 2018 päätetty sammutusautohankinta on kuitenkin toteutettava normaalin käyttöomaisuuden hankintana ilman leasingrahoitusta, koska muuten Etelä-Savon pelastuslaitos menettää palosuojelurahaston avustuksen. Palosuojelurahaston myönnettyä avustusta ei voi käyttää leasingrahoitteiseen käyttöomaisuuden hankintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttöomaisuuden hankintaan vuodelle 2019 tehdään 171 948 € (alv 0%) talousarvion lisämäärärahaesitys investointeihin. Investointimäärärahan avulla toteutetaan sammutusauton korityö, jota ei ehditty tehdä valmiiksi vuonna 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut