Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Auvo Kokkonen.