Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 15.10.2020

MliDno-2020-427

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

  1. ISAVI/1075/2018
  2. ISAVI/3155/2019
  3. ISAVI/6449/2020/Selvitys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.