Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 2021 / Etelä-Savon pelastuslaitos

MliDno-2021-119

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Tiedoksi seuraavat asiakirjat:

  • Template for application to register a module, technical assistance and support team, or other response capacity in the European Civil Protection Pool (ECPP)
  • European Commission Community Civil Protection Mechanism Registration of Module
  • Standard Operating Procedure FI GFFF-V
  • Sisäministeriön kirje 16.9.2021, Kimmo Kohvakka, VN/23647/2021-SM-1
  • Espl ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 2022-2025

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Tiedoksi pelastuslautakunnalle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.