Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.