Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön muuttaminen

MliDno-2021-4540

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat määräävät alaisensa palvelualueen organisaatiosta ja tehtävistä omissa toimintasäännöissään siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.  Etelä-Savon pelastuslaitoksen nyt voimassa olevan toimintasääntö on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päivitetyssä toimintasäännössä on tehty ainoastaan pakolliset muutokset, koska pelastuslaitoksen turvallisuuspalveluiden tulosyksikössä työskennellyt pelastuspäällikkö jää eläkkeelle 1.2.2022 ja virkanimike muuttuu riskienhallintapäälliköksi. Lisäksi toimintasääntöön on tehty muutama selvennys, mutta toimintaperiaatteet säilyvät käytännössä ennallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön muutokset ja ne tulevat voimaan 1.1.2021 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.