Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2022

MliDno-2021-4538

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan 12.10.2021/11 § hyväksynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2022. Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 13.12.2021. Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen 2021–2023 hyväksymisen yhteydessä. Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa hallintokunnan talousarvion käyttösuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2022. Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyy maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien -, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2022. Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää käyttötaloussuunnitelman päivittämisestä erikseen vuoden 2022 aikana, jos tarvetta ilmenee.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.