Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Etelä-Savon alueen pelastustoimen palokuntasopimukset

MliDno-2021-4539

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon palokuntasopimuksista on neuvoteltu syksyn 2021 aikana Etelä-Savon palokuntien alueneuvottelukunnan edustajien ja pelastusjohtajan kesken. Palokuntasopimukset ovat olleet palokunnissa tutustuttavana ja sopimusluonnoksia on muokattu palokuntien edustajien kanssa neuvotellen.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimii tällä hetkellä 27 sopimuspalokuntaa. Osalla paloasemista henkilöstö työskentelee suoraan työsopimussuhteessa. Osalla paloasemista henkilöstö osallistuu pelastustoimintaan työsopimussuhteessa mutta ammattitaidon ja osaamisen ylläpito tapahtuu palokuntayhdistyksen kanssa solmitun palokuntasopimuksen puitteissa. Muutamien palokuntien henkilöstö osallistuu pelastustoimintaan palokuntayhdistyksen ja alueen pelastustoimen kanssa solmitun sopimuksen perusteella.

Etelä-Savon alueen pelastustoimi aloitti toiminnan vuoden 2004 alusta ja palokuntasopimuksia on päivitetty kaksi kertaa aikaisemmin. Nyt tekeillä olevan päivityksen avulla on tarkoitus kehittää edelleen sopimuspalokuntatoimintaa Etelä-Savon maakunnan ja tulevan hyvinvointialueen alueella. Sopimuspalokunnilla ja työsuhteessa olevalla henkilöstöllä on merkittävä rooli palvelutuotannossa ja uudella sopimuksella parannetaan ja varmistetaan palokuntien elinvoimaisuutta. Palokuntasopimuksen korvauksia on yhtenäistetty edelleen ja samalla palokunnat sitoutuvat suurempaan koulutus/harjoitusmäärään vuositasolla. Palokunnan vaikutusalueella olevien II tai III luokan riskiruutujen merkitys sopimuskorvauksiin on huomioitu yhdenvartaisesti koko maakunnan alueella. Lisäksi palokuntanuorisotyöhön kohdistettuja avustuksia on korotettu. Palokuntasopimusten perusteella maksettavat avustukset nousevat yhteensä noin 30 000 euroa vuodessa.

Palokuntasopimuksen päivitys sisällytetään Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvioon vuodella 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan Etelä-Savon palokuntien palokuntasopimukset ja vahvistaa sopimuspalokuntien korvausperusteet.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.