Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sopanen ja Heli Pitkänen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.