Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sopanen ja Heli Pitkänen.