Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.