Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Pelastuslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Palvelutasopäätöksen toteutuminen 2021
  • Koulutussuunnitelma 2022
  • Taloudenseuranta 1.1.- 31.7.2021
  • Sisäministeriön ohjauskirje SM 214593
  • Henkilöstötietojen kerääminen hyvinvointialueen valmistelua varten/Etelä-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
  • Pelastuslain uudistamishanke VN/14247/2021 VN/14247/2021-SM-1
  • Pöytäkirja yhteistoimintamenettely henkilötietojen luovutus väliaikaiselle valmisteluorganisaatiolle

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.