Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vuoden 2018 toimintastrategia

MliDno-2017-1861

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toiminta-ajatus:

Anttolan aluejohtokunnan tehtävänä on Anttolan alueen kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen siten, että alueen elinvoimaisuus kasvaa. Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää alueen ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.

Anttolan alueella tulee olla terveet ja toimivat palvelut. Alueen ympäristön tilaa tulee kehittää ja seurata niin, että se edistää asumisen ja yritystoiminnan kestävää kehitystä.

Toimenpiteet:

Anttolan erityspiirteitä matkailun alueella kehitetään ja markkinoidaan Mikkelin alueen yhtenä kärkihankkeena.

Anttolan aluejohtokunta pyrkii vaikuttamaan Mikkelin yhteisiin kehittämishankkeisiin yhteistyöllä ja tuomaan oman alueen asiat esiin päättäjille.

Aluejohtokunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä alueella toimiville järjestöille ja yrityksille. Avustusten ja tilaisuuksien järjestämisessä toimitaan koordinaattorina ja avustetaan oman talousarvion puitteissa.

Pyritään luomaan positiivinen asenne alueen asukkaisiin. Pyritään pitämään Anttola kehittyvänä osana Mikkelin kaupunkia. Anttolan alueen kaavoitusta ja ympäristön kuntoa tulee kehittää ja saada toimivammaksi, jotta Anttola on houkutteleva kohde vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille.

Konkretia 2018:

Avustusten jakaminen  ja mukana oleminen hankkeissa, joilla kehitetään ja tuetaan järjestöjen toimintaa ja autetaan alueen kehittämisessä. Kehitetään ja järjestetään perinteisiä tapahtumia, kuten kihut, joulunavaus, itsenäisyyspäivän vietto.

Järjestetään keväällä Anttolan kehitämisseminaari alueen yritysten, järjestöjen ja asukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden kanssa. Tarkoituksena on luoda tulevaan strategiaan ideoita.

Ollaaan mukana muiden aluejohtokuntien yhteistyössä vaikuttamassa ruutukaavan ulkopuolisten alueiden kehittämisessä.

Pyritään laatimaan Anttolan "keskustan" alueen ulkoilureitin kehittämissuunnitelma, jossa tulisi olla keskustan läheisyydessä taukopaikka esim. laavu, joka on kaikkien käytössä.

Pyritään vaikuttamaan julkisen liikenteen palvelujen lisäämiseen erityisesti koulujen loma-aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Todetaan toimintasuunnitelma.

Päätös

Kehitetään ja hyödynnetään Anttolan alueen verkostoja ja järjestöjä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen osana Mikkeliä, erityisesti Anttolan toimintaa.

Anttolan erityspiirteitä matkailun alueella kehitetään ja markkinoidaan Mikkelin alueen yhtenä kärkitoimenpiteenä.

Lisätään tapahtumiin perinteinen juhannustempaus. Järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia Anttolan ajankohtaisista ja aluetta kehittävistä asioista.

Hyväksyttiin toimintastrategia.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.