Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tiedoksi

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolanhovi on esittänyt seuraavan aluejohtokunnan pitämistä Anttolanhovissa. Toiminnan ja tulevaisuuden visioiden esitteleminen uuden omistajan näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Seuraava aluejohtokunnan kokous pidetään ti 12.12.2017 klo 18:00 Anttolanhovissa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys. Seuraava kokous 12.12.2017 klo 17.00 Anttolanhovissa.

Merkitään, että pöytäkirjan liitteeksi liitetään yhteenveto Antton alueen keskustelu- ja kuulemistilaisuudesta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.