Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Esitetään Seniorikortin myöntämistä kaikille eläkekortin haltijoille. Otetaan seuraavassa kokouksessa käsittelyyn erillisenä pykälänä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholaisen puheenvuoro. Tarkempi tutustuminen aluejohtokuntien toimintaan. Kaupunginhallituksen vierailu keväällä 2018 jokaisen aluejohtokunnan alueella.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.