Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen avaus

Kuvaus

Kokoukseen on kutsuttu Anttolan kaupunginosan valtuutetut, jotka esittäytyvät ja kertovat kaupungin tämän hetkiset suunnitelmat erityisesti koskien Anttolaa.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Erja Haukijärvi ja Anttolan kaupunginosan valtuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, Taina Harmoinen esittelivät itsensä. Harmoinen kertoi kaupungin tämän hetkisistä suunnitelmista, erityisesti kaupungin ensi vuoden budjetista ja Anttolan koulun tilanteesta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen saapui kokoukseen klo 18:15.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.