Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Anttolan aluejohtokunnassa

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on oikeuttanut 19.6.2017 kokouksessaan hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää edustajansa Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin kaudelle 2017 - 2019.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti nimetä:
- Anttolan aluejohtokuntaan Erja Haukijärven
- Haukivuoren aluejohtokuntaan Liisa Pulliaisen
- Mikkelin Pitäjän aluejohtokuntaan Aleksi Niemisen
- Ristiinan aluejohtokuntaan Hannu Toivosen ja
- Suomenniemen aluejohtokuntaan Nina Jussi-Pekan.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti nimetä edustajakseen Anttolan aluejohtokuntaan Erja Haukijärven kaudelle 2017-2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Todetaan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustajan rooli aluejohtokunnassa.

Päätös

Todettiin ja merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.