Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 14 Vastaus kaupungin viiden vuoden liikuntasuunnitelmaan/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2021-1162

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin liikuntapäällikkö on lähestynyt aluejohtokuntia ja tiedustellut alueiden tarpeita, toiveita ja suunnitelmia liikunnan ja liikuntapaikkojen suhteen. Suunnitelmissa on tarkoitus nostaa asioita esille pitkällä tähtäimellä, vähintään noin viiden vuoden aikajänteellä. Pitkän tähtäimen suunnitelmiin on aina helpompi myös hakea esimerkiksi hankerahaa.

Anttolan aluejohtokunta vastasi helmikuussa tiedusteluun ja antoi Anttolan osalta seuraavia ehdotuksia;

1. Olemassa olevien ylläpito ja parantaminen;

 • Huolehditaan riittävästi laavujen puista, kunnosta yms.
 • Nykyisten liikuntapaikkojen ylläpito sekä jääkaukalon kunnostaminen
 • Riittävästi työntekijöitä esimerkiksi luistelujään auraamiseen ja jäädyttämiseen
 • Puiden karsiminen kylän pururadan reitiltä - etenkin talvisaikaanpuista tippuvat oksat ja roska pilaa hiihtoreitin jo pienestäkin tuulesta
 • Urheilukentän "vaihtokoppien" /penkkien uusiminen. Ehkä juoksuradatkin tarvitsisivat perusparannusta.
   

2. Vuonna 2020 hankittujen ulkoliikuntavälineiden asennus. Kaupunki lupasi vielä käytettyjä välineitä keskustasta lisää

3. Sisäkuntosalin (Anttola-talo) siirtäminen Laaninkulmaan tai muu tilan parannus (nykyisen suurentaminen sekä ilmastoinnin parantaminen ja käytännöllisyyden parantaminen)

4. Pyöräilyreittiä/mahdollisuuksia lisättävä

 • Anttolan kuntoilupolut (Hallavuori, Anttolanhovi, ja koulu). Nämä olisivat pääosin kuntopolkuja, mutta voisiko ajatella, että näitä aletaan mainostaa myös yhtenä pyöräreittikohteena? Pyöräilijöiden käytössä vaikka kahtena päivänä viikossa?
 • Muualla pyöräreiteiksi on merkitty ihan tavallinen tie (pätkät sis. asfalttia, soraa, yhteysaluksia yms). Voisiko Anttolaan tehdä samoin, eli alkaa markkinoida tätä olemassa olevaa Luonterin reittiä ihan yleisesti Anttolan pyöräreitiksi https://www.mikkelinklassikot.fi/luonteri…/reittikartat/ ?
 • Selvittää mahdollisia muita vanhoja teitä tms (Hiehojärventie/Hulkolta lähtevä tie?) tms, joista matka voisi kenties jatkua metsään. Eli olemassa olevia vanhoja teitä otettaisiin käyttöön, kehitettäisiin ja merkittäisiin "virallisiksi" pyöräreiteiksi?
 • Mahdollisesti rahoituksella täysin uusia metsäreittejä pyöräilyyn? Tässä polkujuoksureitissäkin voisi ehkä ajatella, että pyöräilijöiden käyttöön varattu X päivinä, niin ei tulisi törmäilyjä muiden kanssa.
 • Pyöräilyreittejä voisi hyödyntää vanhan viitostien suuntaan - esim. Kokkosenlahti-Siikakoski-Ylivesi. Reiteillä voisi ottaa huomioon olemassa olevat taukopisteet - Olokorjaamo, Siiskonen. Reitti yhdistettävissä Pitkälahdentielle ja Lakeistenrantaan. Myös Luonteri-pyöräilyn lyhyempi reitti / Parkkilan tietä on hyvä ja taukopaikkoina. Ollinmäki-Anttolanhovi + vanhan kartanon kahvila (Honkalinnaan kesäkahvila?). Maastopyöräreitit tarvitsevat varmaan laajemminkin yhteistyötä Mikkelissä. 
   

5. Anttolassa meneillään kaavoitusvisiointi joka kannattaa ottaa huomioon näissä – sen yhteydessä mahdollisesti Satamalahden kehittäminen - Parempi uimaranta, beachvolley. Satamapuistossa leikkikenttään panostaminen, koska on erittäin suosittu pikkulasten lapsiperheissä - lumisina talvina voisi olla naperoiden hiihtolatu, ehkä napakelkkakin ja liukurimäki. Isommat liikunnalliset toiminnot voisi keskittää koulun ympäristöön. Muutoin satama-alueen kehittäminen kaavavisioinnissa.

6. Puisia kuntoiluvälineitä Hallavuorelle – alueen jatkokehittäminen.

7. Kaivattu myös talvista kävelytietä, ylläpidettyjä metsäpolkuja.

8. Tenniskentän kunnostamiseen haettava rahaa yhteistyössä Anttolanhovin kanssa. Pinnan voisi uusia helppohoitoisemmaksi. Tai toisena vaihtoehtona hakea rahaa kentän muuttamiseksi Padel-kentäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Liikuntapalvelut, liikuntapäällikkö, GeoNaCu-hanke.