Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 4 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Kesätyöntekijä Anttolan aluejohtokunnalle - Kaupunginhallitus myönsi aluejohtokunnille kesätyöntekijäkiintiön 1-2 henkilöä/aluejohtokunta. Kesätyöntekijän palkkauksesta syntyneet kulut olisi maksettu kaupungin kesätyöntekijäbudjetista. Kesätyöntekijävalinnat olisi pitänyt tehdä kevään 2021 aikana. Koska Anttolan aluejohtokunta ei voinut kokoustaa ja päättää asiasta, ei kesätyöntekijäasia edennyt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.