Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 15 Siirtolava Anttolaan myös vuonna 2021

MliDno-2019-1086

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

“Anttolassa järjestettiin vuonna 2020 kokeilumielessä siirtolava, koska Anttolassa ei ole pienjäteasemaa.Vaikka Anttolassa on kierrätysmahdollisuus mm. metalli, muovi, vaatteet jne, niin tarve olisi ajoittain saada vaihtolava sellaiselle jätteelle, mikä on kierrätykseen kelpaamatonta (rikkinäiset huonekalut, jne - poislukien ongelmajäte).

Vaihtolavan ajatuksena on lähinnä se, että he joilla on kuljetusongelmia tai tarve vain muutamille tavaroille saada kuljetus jäteasemalle.

Suuret tai isohkot rakennusjätekuormat on vietävä itse jäteasemalle.”

Kokeilu osoittautui tarpeelliseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää, että Anttolan aluejohtokunta järjestää ja kustantaa siirtolavan myös vuonna 2021 samalla periaatteella kuin vuonna 2020. Yksi viikonloppu keväällä ja yksi viikonloppu syksyllä. 

Kokonaishankintahinta kevään ja syksyn osalta saa olla max. 999,00 (alv 0%) sisältäen toimituksen, tyhjennyksen sekä mahdollisen lisätyhjennyksen. Hankintahintaan sisällytetään myös erillinen jätemaksu, jätemäärästä riippuen. Hankinta tehdään L. Martikainen Oy:ltä. L. Martikainen laskuttaa kevään ja syksyn keräyksen erikseen, mutta siten, että kustannukset saavat olla max. 999,00 euroa.

Anttolan aluejohtokunta tekee päätöksen siirtolavan hankkimisen ajankohdista. Lisäksi selvitetään, voiko siirtolava tänäkin vuonna olla Anttolan vapaapalokunnan pihapiirissä.

Siirtolavasta tiedotetaan Anttola.fi -sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan some-kanavissa.

Anttolaan on toivottu myös pysyvää SER-jätepistettä. Aluejohtokunta päättää esittää  Metsäsairila Oy:lle, että SER-piste saataisiin Anttolaan.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy, L. Martikainen Oy