Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 6 Muutosehdotuksia kaupungin hankinta- ja hallintosääntöihin - Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2021-1160

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnilta on pyydetty kannanottoa kaupungin hallintosäännön uudistamiseksi (Viite: 3.3.2021 keskustelu Ari Liikanen/Leo Laukkanen). Pohjana uudistukselle tulisi olla kaupunginvaltuuston kokouksessaan 9.11.2020 § 92 hyväksymä aluejohtokuntien ehdotus mallin uudistamiseksi. Tätä tarkennetaan ja täsmennetään aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisesti hyväksymällä ehdotuksella. Uudistusten tavoitteena on toiminnan sujuvoittaminen ja tehostaminen sekä sitä kautta kustannussäästöt.

Hallinto- ja hankintasääntöä koskevat muutosehdotukset on esitetty kaupungille jo Haukivuoren ja Ristiinan aluejohtokuntien päätöksillä. Anttolan osalta riittää, kun todetaan, että Anttolan aluejohtokunnassa voi olla jatkossa seitsemän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Henkilökohtaisista varajäsenistä luovutaan. Yksi varsinainen ja yksi varajäsen valitaan edustamaan Anttolan vapaa-ajan asukkaita. Varajäsenen kutsuu puheenjohtaja varsinaisen jäsenen estyessä osallistumasta kokoukseen. Aluejohtokunnat nimeää kaupunginvaltuusto kuultuaan alueen asukkaita. Kukin alue toimittaa ehdotuksensa aluejohtokunnan kokoonpanoksi yleisen kokouksen, äänestyksen, tai muun soveltuvaksi katsomansa alueen asukkaat osallistavan valitsemistavan kautta. Valitsemismenetelmän päättää istuva aluejohtokunta kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungille, että Anttolan aluejohtokuntaan valitaan vastedes seitsemän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Henkilökohtaisista varajäsenistä luovutaan. Yksi varsinainen ja yksi varajäsen valitaan edustamaan Anttolan vapaa-ajan asukkaita.Kukin alue toimittaa ehdotuksensa aluejohtokunnan kokoonpanoksi yleisen kokouksen, äänestyksen, tai muun soveltuvaksi katsomansa alueen asukkaat osallistavan valitsemistavan kautta. Valitsemismenetelmän päättää istuva aluejohtokunta kokouksessaan.

Tiedoksi

Hallintojohtaja