Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 13 Kaupungin kysely Anttolan alueella olevista liikuntareiteistä ja ulkokuntoiluvälineiden sijoituspaikka

MliDno-2021-1162

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki aikoo päivittää käytäntöjään retkeily-, liikunta- ja ulkoilureittien ylläpidon suhteen. Reitistöt siirretään näillä näkymin liikuntapalveluiden vastuulle, että vastuut olisivat selkeät. Lisäksi ollaan tekemässä linjaus, että kaupunki huolehtii vain kaupungin maalla olevista reittiosuuksista, ellei ole jotain selkeää kumppanuussopimusta muusta järjestelystä. Samalla reitit käydään läpi ja joidenkin reittien ylläpidosta mahdollisesti luovutaan.

Vaikka kaupungilla on tieto reiteistä, niin kaupunki toivoo listausta aluejohtokuntien alueella olevista reiteistä, ettei jäisi mitään katveita. 

Aluejohtokunta on toimittanut liikuntapaikkapäällikkö Tiina Juholalle listauksen aluejohtokunnan tiedossa olevista Anttolan reiteistä.

  • Lotjasaaren polku 
  • Neitvuori
  • Sydänmaan retkeilyreitti
  • Tuleva Hallavuoren polkurata ja Hallavuoren ulkoilureitti
  • Jalkapallokentän takana oleva kuntoilupolku
  • Anttolanhovin lähistöllä olevat kuntoilupolut
  • Koulun takana oleva frisbeegolfrata

Aluejohtokunta hankki vuonna 2020 ulkokuntoiluvälineitä, joiden asentaminen tehdään vuoden 2021 aikana. Sijoituspaikka on vielä avoinna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta tekee päätöksen liikuntapalveluille esitettävästä reittilistauksesta. Samalla päätetään vuonna 2020 hankittujen ulkokuntoilulaitteiden sijoituspaikasta. Kaupunki ehdottaa paikaksi koulun takana olevan kuntoilupolun läheisyyttä.

Tiedoksi

Liikuntapäällikkö, liikuntapalvelut