Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 16 Info-tv:n jatkosta päättäminen

MliDno-2018-914

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Salessa on ollut infonäyttö, jota on ylläpitänyt Anttolan aluejohtokunta. Paikan ja nettiyhteyden on tarjonnut Anttolan Sale, ja Mikkelin kaupunki näytön sekä järjestelmän. Tähän asti aluejohtokunnalle ei ole näytöstä aiheutunut kustannuksia. Nyt näyttö ei ole enää käytössä, koska Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut järjestelmän uudelleen. Jos toimintaa halutaan Anttolassa jatkaa, täytyy aluejohtokunnan päättää, voiko aluejohtokunnan vuosittaisesta budjetista maksaa uuden järjestelmän kustannukset, jotka ovat 55 euroa kuukaudessa (sisältää uuden sovelluksen ja toistimen). Tämä tekisi 660 euroa vuodessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää info-tv -toiminnan jatkosta ja mahdollisen jatkamisen kustannusten kattamisesta.

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut, Anttolan Sale.