Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 10 Anttolan kaavoitusvisioinnin eteneminen

MliDno-2019-2072

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan kaavoitushankkeen ohjausryhmään valittiin 3.11.2020 § 79 kokouksessa edustus Anttolan aluejohtokunnasta. Kokouksessa päätettiin seuraavaa:

Anttolan aluejohtokunta nimeää aluejohtokunnan puheenjohtajan Teresa Gestraniuksen sekä aluejohtokunnan jäsenen Sirpa Kaupin kaavamuutosvisioinnin ohjausryhmään. Ohjausryhmän jäsenyydet eivät lakkaa, vaikka Anttolan aluejohtokunnan toiminta loppuisi lähidemokratiamallin uudistamisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää, että ohjausryhmätyöskentelyyn sitoudutaan pääsääntöisesti koko hankkeen ajaksi. Muutetaan 3.11.2020 §79 päätöstä jäsenyyden lakkaamisen osalta seuraavanlaisesti:

Anttolan aluejohtokunnan nimeämät kaavoitusvisioinnin ohjausryhmän aluejohtokunnan jäsenet puheenjohtaja Teresa Gestranius sekä aluejohtokunnan jäsen Sirpa Kauppi sitoutuvat kaavamuutosvisioinnin ohjausryhmätyöskentelyyn koko kaavoitusvisoinnin ajaksi. Kaavoitusvisoinnin on tarkoitus päättyä tämänhetkisten tietojen mukaan marraskuussa 2021, mutta aikataulu voi mahdollisesti hieman venyä.

Samalla merkitään tiedoksi kaavoitusvisoinnin tämänhetkistä aikataulua.

  1. Ohjausryhmä kokoontuu toukokuussa, jolloin esitellään suunnitelmaa kommentoitavaksi.

  2. Suunnittelutoimisto on toteuttamassa näillä näkymin fyysistä yleisötilaisuutta. Tiedottaminen kuuluu kaupungille ja suunnittelutoimisto Rambollille.

Tiedoksi

Kaupunginarkkitehti