Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 9 Anttolan aluejohtokunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021

MliDno-2020-2454

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta käsitteli alustavasti 15.12.2020 §101 kokouksessaan vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa. Koska aluejohtokunta ei ole kokoustanut kevään 2020 aikana, niin vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ei ole voitu hyväksyä kokouksessa.

Koska valtuustokausi päättyy ja syksyllä astuu uusi aluejohtokunta, tuodaan nykyisen aluejohtokunnan toimintasuunnitelma sekä katsaus vuodesta 2020 tällaisenaan tiedoksi. Toimintasuunnitelma liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Hyväksytään.