Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 12 Anttolan aluejohtokunnan edustajan nimeäminen Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen -hankkeen ohjausryhmään

MliDno-2020-1192

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

"Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen -hankkeen tavoitteena on innovatiivisen suunnittelun ja pilotoinnin avulla löytää uusia ratkaisuja saavutettavuuden parantamiseksi ja edistää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Saimaan luonnon, matkailuyritysten ja -kohteiden parempi saavutettavuus edistää sesonkien pidentämistä ja sitä kautta toimialan kannattavuutta ja vetovoimaa. Hankkeen lopputuloksena syntyy suositus uusista aikataulutetuista ja kestävällä tavalla toteutettavista reiteistä ja palveluista, jotka edistävät erityisesti Anttolan luonnonkeskuksen ja Ristiinan kalliotaidekeskuksen saavutettavuutta ja vetovoimaa.

Hanke kytkeytyy alueelliseen ja kansalliseen matkailustrategiaan edistämällä matkailupalveluiden kasvua tukevaa kestävää saavutettavuutta. Hanke tukee Etelä-Savon strategian kärkiä (vesi, metsä ja ruoka) ja vastuullisen matkailun tavoitteita.

Hanke on erinomainen mahdollisuus matkailun palvelujen kehittämiselle ja maakunnan monipuolisen matkailuprofiilin rikastamiselle saavutettavuutta ja palveluja parantamalla. Panostamalla saavutettavuuden parantamiseen ja tuotteistamiseen luomme pohjaa tulevaisuuden vastuulliselle ja arvoihin perustuvalle kysynnälle, jossa painottuu yhä enemmän luonnonsuojelu sekä paikallisen elämäntavan, kulttuurin ja aitouden arvostaminen. Yritysten näkökulmasta hanke luo uutta kysyntää edistämällä matkailukohteiden ja -nähtävyyksien saavutettavuutta ja alueen vetovoimaa."

Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen -hankkeen projektipäällikkö on pyytänyt Anttolan ja Ristiinan aluejohtokuntia osoittamaan hankkeen ohjausryhmän jäseneksi yhden edustajan kummastakin aluejohtokunnasta.

Ohjausryhmän jäsenen tulisi sitoutua hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn koko hankkeen ajaksi, vaikkakin valtuustokausi päättyy. Hanke kestää 1.1.2020-31.12.2022.

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja Teresa Gestranius on lupautunut hankkeen ohjausryhmään. Myös muille jäsenille on tarjottu mahdollisuutta osallistua ohjausryhmätyöskentelyyn.

Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin kevään 2021 aikana ja siihen osallistui puheenjohtaja Teresa Gestranius. Koska aluejohtokunta ei ole voinut kevään aikana pitää kokousta, on syytä päättää ohjausryhmän jäsenestä kevään ensimmäisessä kokouksessa. Ohjausryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää, että puheenjohtaja Teresa Gestranius osallistuu hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn koko hankkeen ajan. 

Tiedoksi

Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen -hanke