Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 18 Anttolan, Ristiinan ja matkailun yhteisesitteen hyväksyminen

MliDno-2020-1854

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta esitti ja päätti 21.8.2020 § 67 kokouksessaan teetättää Mikkelin matkailun/GeoNaCu-hankkeen ja Ristiinan kanssa yhteisesitteen. Esitteen luonnos tulee kokouksessa hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta hyväksyy esitteen ja päättää, että Mikkelin Matkailu/GeoNaCu saa tehdä tarvittavia muutoksia/parannuksia kokouksen jälkeen.

Tiedoksi

Mikkelin matkailu/GeoNaCu-hanke