Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 8 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2021/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2020-2454

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokuntien strategisia hankkeita valmisteltiin joulukuussa 2020 (15.12.2020 § 101) Anttolan aluejohtokunnassa. Tammikuussa 2021 ehdotukset vietiin aluejohtokuntien puheenjohtajien kokoukseen käsiteltäviksi ehdotusten pohjalta. 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyi 20.1.2021 kokouksessaan Anttolan vuoden 2021 strategisiksi hankkeiksi:

  • Lotjasaaren polku 
  • Satamapuisto/leikkipuisto
  • Valaistus 

Hankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä 14.000 euroa.

Anttolassa on käynnissä parhaillaan kaavoitusvisiointityö. Kaavoitusvisioinnissa on tarkasteltu niin satama-aluetta kuin valaistusta. Tavoitteena on visioinnin pohjalta saada toteutettua joitakin pieniä toimenpiteitä.

Teresa Gestranius sekä Sirpa Kauppi ovat osallistuneet kaavoitusvisioinnin ohjausryhmään. Tämän työskentelyn tiimoilta on käyty alustavaa keskustelua Mikkelin kaupunginpuutarhurin kanssa satama-alueen kehittämisestä, joka kytkeytyy kaavoitusvisiointiin. Alustavissa keskusteluissa on puhuttu, että tämän osalta työt aloitetaan vuoden 2021 aikana. Leikkipuiston osalta on keskusteltu kaupunginpuutarhurin kanssa, että kysellään leikkipuiston käyttäjien toiveita.

Kaavoitusvisioinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana. Kaavoitusvisioinnin toteuttajana on Ramboll.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää käyttää strategisten hankkeiden rahaa satamapuiston kehittämiseen 3500,00 euroa. Lisäksi tähän kohteeseen käytetään aluejohtokunnan perusbudjetista 6.500 euroa. 

Lisäksi aluejohtokunta päättää, että Lotjasaaren polun toteutus jätetään seuraavan aluejohtokunnan tehtäväksi, ellei asiaa pystytä edistämään kesän aikana. Hanketta ehdotetaan kaupungin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi.

Aluejohtokunta päättää, että valaistukseen käytetään strategisten hankkeiden rahaa 9.000 euroa ja lisäksi kohteelle varataan perusbudjetista 1.000 euroa. Hankkeen toteuttajaa selvitetään kesän aikana.

Aluejohtokunta päättää lisäksi, että sovitut summat siirretään heti (perusbudjetista sekä strategisista hankerahoista) niille kaupungin tahoille, jotka tulevat toimimaan toteuttajina/tekemään tarvittavat hankinnat. Tämä tullaan selvittämään tarkemmin kevään 2021 aikana.

Tiedoksi

Liikuntapäällikkö, kaupunginpuutarhuri, työllisyyspalvelut, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan insinööri