Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 ”Anttola eläväksi” -seminaarin järjestelyt / Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2017-2514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aiemmissa kokouksissa Anttolan aluejohtokunta on alustavasti suunnitellut järjestävänsä Anttolan kehittämissseminaarin. Seminaari tulisi olemaan kokemuksien keräämistä ja uusien ideoiden löytämistä Anttolan elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Seminaari on tarkoitus pitää Anttolanhovissa maalis- tai huhtikuussa. Mukaan kutsutaan Anttolan Yrittäjät, kaupungin edustajat (kaupunginhallitus, lautakunnat ja virkamiehet), Miksein edustajat, kesäasukkaiden edustus ja niin edelleen. Jokaiselle ryhmälle annetaan oma alustuspuheenvuoro, joka on kestoltaan noin 15 minuuttia. Tarkoituksena on pienimuotoinen ryhmätyöskentely sovittujen teemojen ympärillä. Tämän jälkeen tehdään yhteenveto, jonka pohjalta sovitaan jatkotoimenpiteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Työstetään Anttola -seminaaria. Valitaan työryhmä seminaarin valmistelua varten. Seminaari pidetään Anttolanhovissa maalis- tai huhtikuussa esimerkiksi lauantaipäivänä klo 12.00 - 15.00.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta järjestää Anttola eläväksi –tilaisuuden 24.3. klo 11-15 Anttolanhovissa. Tapahtumasta laitetaan ilmoitus paikallislehteen. 

Tilaisuuden ohjelma:

11:00-11:30 omakustanteinen kevyt lounas

11:30-13:30 puheenvuorot ja ryhmätyöt

13:30-14.00 päiväkahvit

13:30-15:00 yhteenvedot ja keskustelu

Seminaariin kutsutaan kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä, Miksei Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen, Anttolan kesäasukkaiden edustaja Hannu Ranki sekä paikallisyrittäjien edustaja, joka nimetään myöhemmin. Muita kutsuttavia ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, Liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosaluejohtaja Virpi Launonen, Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen sekä ESSOTE:n ylilääkäri Hans Gärdström.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää aloittaa tapahtuman markkinoimisen ja laittaa lehti-ilmoituksen sekä kutsut panelisteille sekä muille yllä mainituille edustajille. Nimetään tapahtuman vetäjä sekä paikallisyrittäjien edustaja kutsuttavaksi seminaarin panelistiksi. Aluejohtokunta kustantaa seminaarin tarjoilut, ja päättää tarjoilumääristä kokouksessaan.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta aloittaa tapahtuman markkinoinnin ja laittaa lehti-ilmoituksen (Mikkelin kaupunkilehti ja Anttolan Sanomat) sekä kutsut yllä mainituille edustajille. Aluejohtokunta on yhteydessä Veejjakajaan lähteekö tukemaan seminaarin järjestämiskustannuksissa.

Aluejohtokunta kustantaa kahvitukset sekä mahdolliset tilavuokrat.

Puheejohtaja on tapahtuman vetäjä ja yhteyshenkilö. Ilmoittatumiset Lotta Leinoselle.

Tiedoksi

Maija-Liisa Paananen, Lotta Leinonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.