Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisestä kehittämispäivästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.