Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Syksyn 2018 uintivuorot Anttolanhovissa

MliDno-2018-310

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolanhovissa järjestettävät uintivuorot hoitaa tällä hetkellä Eläkeliiton Anttolan yhdistys. Mikkelin kaupungin uintivuoroista pääasiallisesti vastaa kaupungin liikuntatoimi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää, että syksyn 2018 – kevään 2019 uintivuorot Anttolanhovissa järjestetään uudelleen liikuntatoimen kautta.

Päätös

Esitetään liikuntatoimelle esityksen mukaan.

Tiedoksi

Eläkeliiton Anttolan yhdistys, Liikuntatoimi/Antti Mattila

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.