Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten,​ että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Kauppi ja Matti Kiljunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Kauppi ja Aija Himanen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.