Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Avustusperiaatteista tiedottaminen paikallismediassa.

Päätös

Aluejohtokunta pyytää Anttolan Sanomia julkaisemaan ohjeistuksen avustusperiaatteista ja avustusten hakemisesta. Anttolan Sanomia pyydetään myös informoimaan missä erilaisia tapahtumia voisi mainostaa (esimerkiksi www.mikkelinyt.fi, www.anttola.fi jne).

 

 

 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.