Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Bussivuorojen lisääminen Anttolaan / Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2018-250

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on keskustellut useaan otteeseen bussivuorojen lisäämisestä erityisesti viikonloppuisin. Tämä puoltaisi kaikenikäisten ihmisten asiointi- ja harrastusmahdollisuuksia kaupungissa. Aluejohtokunnalle on myös esitetty toiveita asian eteenpäin saattamiseksi. Myös Mikkelin nuorisovaltuusto on kokouksessaan 18.1.2018 päättänyt esittää kaupunkiympäristölautakunnalle aloitteen bussivuorojen lisäämiseksi Otavan ja Anttolan suuntiin seuraavin perustein:

Anttolan suunnalta toivotaan bussivuoroa Mikkeliin päin klo 10:25 – 14:20 välille, esim. klo 13 aikoihin. Mikkelistä ei kulje Anttolaan klo 7:20 – 12:45 vuoroja. Waltti-uudistuksen takia on poistettu klo 10:30 liikkuva vuoro, jota koululaiset käyttivät useasti.

Viikonloppuisin yksittäisten vuorojen välinen asiointiaika Mikkelissä jää 1-2 tuntiin, joka voisi olla pidempi. Nuoret eivät voi viettää vapaa-aikaansa, esim. käydä elokuvissa tai mennä keskustan ulkopuolelle, mikäli aikaa on vain pari tuntia. Anttolasta ei kannata lähteä kaupungille bussilla, sillä linja-autojen varaan ei voi laskea, minkä takia ihmiset lähtevät mieluummin omalla autollaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta käsittelee asiaa kokouksessaan.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta viittaa Mikkelin nuorisovaltuuston esitykseen bussivuorojen lisäämiseksi Otavan ja Anttolan suuntaan sekä esittää aikataulujen tiedottamisesta Matkakeskuksessa.

Anttolan bussivuorot ovat oleellisen tärkeitä kaikille Anttolan asukkaille erityisesti siksikin, koska Anttolan kauppa ja pankkipalvelut ovat poistuneet tai poistumassa. Julkinen liikenne on tärkeää ajokorttia omistamattomille niin nuorille kuin vanhuksillekin ja myös muillekin kylän asukkaille.
Bussivuorot pitäisi ajoittaa niin, että kohtuullinen asiointi voi tapahtua myös viikonloppuisin. Yhteydenpito ystäviin ja kulttuuritapahtumiin kohdistuu usein viikonloppuihin, jolloin asiointiin ja tapaamisiin ei bussivuoroja ole. Eikä se ole vain suuntana Anttolasta ja Anttolaan, vaan myös kaupungista voi olla halua saapua Anttolaan.
Jotta julkinen liikenne palvelee asukkaita ja luo tasa-arvoiset palvelujen käyttömahdollisuudet myös kapungin kylille, sen tulee olla aikataulutettu niin, että käyttäjät siitä hyötyvät. Palvelujen saatavuus luo käyttäjiä.
Kaikki eivät ole omasta halustaan oman auton käyttäjiä.
Kaupungin tulisi huolehtia, että aikataulut ovat esillä Matkakeskuksessa.

 

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto/Mervi Hotokka, kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.