Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Anttolan nykytilan viestiminen

MliDno-2018-306

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan palveluista ja niiden katoamisesta on uutisoitu lähiaikoina paljon lehtien palstoilla. Aluejohtokunta pitää tärkeänä nostaa esille myös alueen positiivisia asioita. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää kirjoittaa esimerkiksi paikallislehteen jutun Anttolan nykytilanteesta ja elinvoimaisuudesta positiivisessa mielessä.

Päätös

Päätetään laittaa oheinen kirjoitus Länsi-Savoon, Mikkelin kaupunkilehteen sekä Anttolan Sanomiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.