Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Anttolan latureitit ja niiden ylläpitäminen

MliDno-2017-2512

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolassa kaupungin ylläpitämien latureittien lisäksi on kyselty Anttolan Hovin (5 km) latureitin ylläpitoa kaupungin toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Anttolan Hovin latureitin ylläpitämistä kaupungin liikuntatoimelle. Latureitti on erittäin suosittu laajemminkin.

Päätös

Aluejohtokunta esittää Hovin latureitin lisäämistä kaupungin latuverkostoon.

Tiedoksi

Liikuntatoimi/Antti Mattila

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.