Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Anttolan aluejohtokunnan strategiset hankkeet vuodelle 2018

MliDno-2017-1861

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta käsittelee vuoden 2018 strategisia hankkeita puheenjohtajien yhteisessä palaverissa maaliskuun 2018 aikana. Perusteluissa tulee ottaa huomioon aluetta kehittävät seikat sekä osallisuuden toteutuminen. Hankkeiden suunnittelussa toivotaan asukkaiden osallistamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta käsittelee strategisten hankkeiden ehdotuksia kokouksessaan.

Päätös

Hallavuoren reitin laavupaikan rakentaminen:
Hallavuoren reitti tarjoaa kirkonkylän asukkaille, koululle ja päivähoidolle sekä kylän asukkaille lähellä keskustaa helposti saavutettavan paikan retkeillä luonnossa. Reitti on luonnonolosuhteiltaan vaihteleva. Sen alkuvarrelle sopii hyvin levähdyspaikka, jossa voisi evästellä ja levähtää heti alkajaisiksi tai lopuksi.


Rakokallion retkeilyreitin raivaus ja merkitseminen sekä taukopaikkojen kunnostus:
Reitin kunnostus sopisi hyvin koululaisten kesätyöpaikaksi.
Reitti on metsiköitynyt, opasteet rapsituneet ja lepopaikat rapistuneet.

Geo- park hankkeeseen liittyvät toimet.

Kirkonkylän satama-alueen, torin ja leikkipaikan kunnostus.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.