Anttolan aluejohtokunta, kokous 4.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkistus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 12.4.2017 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 13.4.2017 klo 12.00 - 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Kukko ja Juhani Kauppi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kukko ja Tapani Korhonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.